Home page | About this website | Sitemap
You are here: Home page » Parodies

Anon. [1949]

Rubáiyát.
In: Delftsche studenten-almanak voor het jaar negentienhonderd negen en veertig. Delft : Delftsche Uitgevers Maatschappij, 1948. pp. 352-353.

7 quatrains