Home page | About this website | Sitemap

Szabó, L. [1965]

Omar Khajjám. Rubáíját. Fordította Szabó Lörinc. Illusztrálta Szász Endre. Budapest, Magyar Helikon, 1965.