Home page | About this website | Sitemap
You are here: Home page » e-Library » Other translations » Dutch

Leopold, J.H. [1911]

Uit de Rubaijat [15 KB] . In: De Nieuwe Gids, 26 (1911), Nov.

Omar Khayam [11 KB] . In: Verzen. Tweede bundel. Rotterdam, Brusse, 1926.

Soefisch [ KB] . In: Oostersch. Verzen naar Perzische en Arabische dichters. ['s-Gravenhage, Kunera Pers], 1922.