Home page | About this website | Sitemap
You are here: Home page » e-Library » Other translations » Dutch

Balen, Chr. van [1910]

Omar Khayyam's Rubaiyat. Naar het Engelsch van Fitz-Gerald, met illustraties door Jessie M. King en bandteekening van C.L. van Balen. Door Chr. van Balen. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1910. (Vrienden uit den Vreemde nr. 1)

Potter 419